HISTORIA W NAZWIE OŚWIĘCIM

Miasto Oświęcim leży na południu Polski, nad Sołą, blisko jej ujścia do Wisły, na południowy wschód od Katowic Niniejszy artykuł, napisany we współpracy z moim Kolegą ze Stanów Zjednoczonych, Tonym…

Czytaj dalej

WARSZAWSKI AKATYST DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Akatyst pochodzi od greckiego άκάθτιστος, co oznacza „nie siadany”. Akatyst jest to więc pieśń, hymn odmawiany na stojąco, czyli w języku Kościoła prawosławnego – pieśń niesedalna. Akatyst jako gatunek poezji hymnicznej…

Czytaj dalej
Close Menu