Jestem paleoslawistą, historykiem języka i kultury Słowian. Pracuję w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukończyłam Uniwersytet Gdański, studiowałam na uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii, Uniwersytecie Petersburskim w Rosji i na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.

Prowadzę wykłady z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, pracy z rękopisem i starodrukiem, gramatyki historycznej języka rosyjskiego, kieruję pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi.

Założyłam tę stronę, by udostępniać publikowane i prowadzone przez siebie prace naukowe. Moje prace naukowe obejmują dziedzinę słowiańskiego językoznawstwa i kultury. Płaszczyzny moich badań to zarówno współczesność, historia jak i porównania międzyjęzykowe, międzykulturowe, czyli – komparatystyka.

Mszał chorwacki z 1404 r. Powyższy fragment Mszału chorwackiego jest pisany głagolicą – najstarszym alfabetem słowiańskim. Tu głagolica ma kształt już lekko zmieniony wobec tej najstarszej.

Kultura Słowian, ta najdawniejsza, kultura okresu przedpiśmiennego, jak i kultura  czasów chrześcijańskich stanowią ogromne  interdyscyplinarne  pole badawcze. Jest to naukowy obszar dociekań językoznawczych, literaturoznawczych, etnograficznych, socjolingwistycznych, a nade wszystko historycznych.

Język staro-cerkiewno-słowiański, jako najstarszy alfabetyczny zapis mowy Słowian stanowi granicę pomiędzy przedchrześcijańską (często nazywaną pogańską) i chrześcijańską kulturą Słowian.

Close Menu